Waarom wil ik een huisdier?
Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?
Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?
Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie?
Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?


Wat voor dier past het beste bij u?


Rashonden
Bij het fokken van rashonden draait het om het uiterlijk. De positie en lengte van de oren, de omvang van de schedel, de grootte van de ogen, zelfs de kleur van de vacht kan van belang zijn. Dat uiterlijk is soms zo extreem, dat dit ten koste kan gaan van de gezondheid van de dieren. Om rashonden te krijgen die aan het gewenste beeld voldoen, worden vaak dezelfde dieren geselecteerd die voor nageslacht moeten zorgen, hetgeen tot inteelt kan leiden. Helaas worden dan niet alleen 'goede' eigenschappen doorgegeven, ook genetische afwijkingen hebben een veel grotere kans zich te openbaren in het nageslacht. Het is daarom van groot belang, dat u zich goed verdiept in een potentiële aankoop. Dat geldt voor honden met en zonder een stamboom.

 

Hoe herkent u een goede fokker? 
De fokker heeft een erkend bewijs van vakbekwaamheid, is aangemeld bij het Bureau I&R-HKB en heeft een UBN-nummer. Vraag de fokker naar dit nummer. Fokkers die niet bedrijfsmatig fokken (minder dan ca. 4 nesten of ca. 20 pups per jaar) hoeven hieraan niet te voldoen.
De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).
De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk en heeft niet allerlei verschillende soorten pups zitten.
De fokker stelt vragen aan een potentiële koper, om te zien of het dier goed terecht komt.  
De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups is deze minimaal 7 weken.
Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers bij de Raad van Beheer. Kijk daarvoor op
www.raadvanbeheer.nl. Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch:
Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten.
Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, schone ogen.
U krijgt het moederdier te zien.
Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.
Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.
Het dier is gechipt en geregistreerd. 
 
 
Belangrijke tips voor aanschaf 
Koop nooit impulsief een hond.
Zorg dat u zich bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken en voor konijnen 4 weken.
Wees ervan bewust dat onder rashonden erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.
Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben
Wees extra alert wanneer:
In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.
De pup relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.
De pup die u wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. U kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.
De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union of MoneyGram).   
 
Malafide Hondenhandel 
Zoals gezegd, vele dieren vinden via Marktplaats een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op Marktplaats voor dat een kleine groep soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder. Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit Marktplaats adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.   
 
Controles Algemene Inspectiedienst (AID) 
De Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besteedt extra aandacht aan hondenhandel. De AID richt haar controles op de regels gesteld in het Honden- en Kattenbesluit '99 (HKB), de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Transportverordening. In deze regelgeving zijn de welzijnseisen voor het houden en vervoeren van (huis)dieren opgenomen. Bij niet-naleving maakt de AID proces-verbaal op en/of treedt ze bestuursrechtelijk op. De AID kan ook waarschuwend optreden, bijvoorbeeld wanneer men de registratieplicht niet naleeft, maar waar het welzijn van dieren niet in het geding is. Wanneer er sprake is van zeer slechte leefomstandigheden kunnen de honden worden weggehaald bij de fokker.   
 
Dierenleed melden 
Als u tijdens uw zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed dan kunt u dit melden bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). U kunt telefonisch melding doen van dierenleed via meldnummer 0900-2021210. U komt dan automatisch terecht bij de meldkamer van de LID of bij de afdeling bij u in de buurt.