De Engelse cocker is er in éénkleur:

 

zwart rood chocolat(lever)

Of met "tan" factor:

zwart/tan, lever/tan


Maar ook in meerkleu:


Binnen de meerkleur maken we onderscheid tussen schimmels en bonte.

Blauwschimmel, oranjeschimmel, leverschimmel,Of met "tan" factor:

blauwschimmel/tan, leverschimmel/tan

Zwartbont, oranjebont, leverbont,

Of met "tan" factor:

zwartbont/tan, leverbont/tan

Bont met tan noemt men ook wel driekleur.